[2021-09-02]

C-PTSD jest względnie nową jednostką chorobową. Każde traumatyczne zdarzenie może wywołać to zaburzenie lękowe. Jednak te psy, u których rozwija się zespół stresu pourazowego, są prawdopodobnie predysponowane do tego, aby reagować na nie silniej niż inne. Wyzwalana przez strach reakcja „uciekaj-albo-walcz” wydaje się być u nich zmieniona, tak, że czują się zestresowane lub przestraszone, nawet jeśli nie są już w niebezpieczeństwie. PTSD u psów jest trudny, ale nie niemożliwy, do leczenia. Wyzwaniem, z którym musimy się tu zmierzyć, jest brak możliwości wymazania pamięci o traumie.